ການຮ່ວມມື​ລະຫວ່າງ​🤝 ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ກັບບໍລິສັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

🤝 ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ປະກັນສຸຂະພາບ, ຊິວິດ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ສຳລັບປີ 2021 ໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 . ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນພາຍໃນບໍລິສັດ ມີຄວາມອຸ່ນໃຈ ແລະ ປອດໄພ ໃນທຸກໆກິດຈະກຳຂອງບໍລິສັດ.

🤝 We’re glad to announce that Phongsavanh Insurance (APA) has been entrusted to provide comprehensive insurance services including Health, Life and Personal Accident coverage to Nam Ngiep 1 Power Company in 2021.

Our team looks forward to providing unparalleled customer service experience and support for all your insurance requests through this collaboration.

Insurance #PhongsavanhInsuranceAPA #lao #APA #ThankYou

Check Also

ລົດວີໂກ້ ຕຳລົດໄຖ່ຂົນເຂົ້າເປືອກ ມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ

ລົດວີໂກ້ ຕຳລົດໄຖ່ຂົນເຂົ້າເປືອກ ມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ ເວລາປະມານ 13 ໂມງຂອງວັນທີ 27/11/2022 ລົດກະບະວີໂກ້ ຂັບມາດ້ວຍຄວາມໄວ ໄດ້ຕຳເອົາລົດໄຖ ທີ່ຂົນເຂົ້າມາເຕັມມ໋ອກລົດ ເພື່ອຈະນຳໄປຂາຍ ເຮັດໃຫ້ລົດໄຖ ແລະ ເຂົ້າແຕກຊະເຕັມທາງ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *