ນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງພັກ-ລັດ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃດ້ໃຫ້ໂອກາດນັກທຸກລະກິດຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີວິໃສທັດກ້ວາງໄກ ໃດ້ເຂົ້າມາປະກອບສ່ວນໃນການເປັນຕົວແທນປະຊາຊົນ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ ຜູ້ມີຄວາມຕັ່ງໃຈຢາກສານຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍວິໃສທັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການນຳໄຊ້ສັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນເວທີຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນແນວທາງຕົ້ນແບບ ແລະ ໃຫ້ຖືກນໍາໄຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ປະເທດຊາດ
“ ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ ນໍ້າເບີ 18 “

Check Also

ລົດວີໂກ້ ຕຳລົດໄຖ່ຂົນເຂົ້າເປືອກ ມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ

ລົດວີໂກ້ ຕຳລົດໄຖ່ຂົນເຂົ້າເປືອກ ມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ ເວລາປະມານ 13 ໂມງຂອງວັນທີ 27/11/2022 ລົດກະບະວີໂກ້ ຂັບມາດ້ວຍຄວາມໄວ ໄດ້ຕຳເອົາລົດໄຖ ທີ່ຂົນເຂົ້າມາເຕັມມ໋ອກລົດ ເພື່ອຈະນຳໄປຂາຍ ເຮັດໃຫ້ລົດໄຖ ແລະ ເຂົ້າແຕກຊະເຕັມທາງ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *