Breaking News

ນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງພັກ-ລັດ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃດ້ໃຫ້ໂອກາດນັກທຸກລະກິດຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີວິໃສທັດກ້ວາງໄກ ໃດ້ເຂົ້າມາປະກອບສ່ວນໃນການເປັນຕົວແທນປະຊາຊົນ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ ຜູ້ມີຄວາມຕັ່ງໃຈຢາກສານຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍວິໃສທັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການນຳໄຊ້ສັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນເວທີຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນແນວທາງຕົ້ນແບບ ແລະ ໃຫ້ຖືກນໍາໄຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ປະເທດຊາດ
“ ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ ນໍ້າເບີ 18 “

Check Also

ຫວຽດນາມ ເລັ່ງສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຄາດ​ວ່າຈະ​ເປີດ​ໃຊ້ ໃນ​ປີ 2032

ຫວຽດນາມ ເລັ່ງສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຄາດ​ວ່າຈະ​ເປີດ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈິງ​ ໃນ​ປີ 2032 ໃນ​ເດືອນໜ້າ​ ກະຊວງ​ຄົມ ມະນາຄົມ ຫວຽ​ດນາມ ຈະຍື່ນ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ສ້າງທາງລົດໄຟ ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ​ໄລຍະ​ທາງ 1.545 ກິ​ໂລ​ແມັດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.