ນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງພັກ-ລັດ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃດ້ໃຫ້ໂອກາດນັກທຸກລະກິດຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີວິໃສທັດກ້ວາງໄກ ໃດ້ເຂົ້າມາປະກອບສ່ວນໃນການເປັນຕົວແທນປະຊາຊົນ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ ຜູ້ມີຄວາມຕັ່ງໃຈຢາກສານຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍວິໃສທັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການນຳໄຊ້ສັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນເວທີຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນແນວທາງຕົ້ນແບບ ແລະ ໃຫ້ຖືກນໍາໄຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ປະເທດຊາດ
“ ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ ນໍ້າເບີ 18 “

Check Also

ອັດຕະປືເຮັດແທ້

ແຂວງອັດຕະປື ພົບພະນັກງານພົວພັນສໍ້ລາດບັງຫລວງ 14 ຄົນ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 2,5 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ພະນັກງານລັດພົວພັນກັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ 33 ຄົນ ທ່ານ ມີໄຊ ສີສະແຫວງສຸກ ຮອງປະທານກວດກາພັກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *