Breaking News

ຢາດີ ບອກຕໍ່

ຂ່າວດີຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງຕັບ, ມະເຮັງທໍ່ນໍ້າດີ, ເຊື້ອໄວລັດຕັບ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກິນຢາໄປຕະຫລອດຊິວິດ,​ບໍຈໍາເປັນຕ້ອງນອນໂຮງໜໍ…​

ຫາຍດີໄດ້ປອດໄພບໍ່ແພ້ຮ່າງກາຍ

….

👉ປືກສາໄດ້ຖ້າຢາກດີ​02095881454ວ໋ອດແອັບພ້ອມ.

Check Also

ແຈ້ງການ​ດ່ວນ!. ຫ້າມຄ້າງຄ່າໄຟຟ້າເດັດຂາດ

ແຈ້ງການ​ດ່ວນ!. ຫ້າມຄ້າງຄ່າໄຟຟ້າເດັດຂາດ ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2023 ນີ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຈ້ງການຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ພາຍໃນແຂວງ ຊາບດັ່ງນີ້: ..​ 1. ລູກຄ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *